Handlingar om Björnlunda

Mitt arbete med Björnlunda socken leder ibland till resultat som inte är direkt personhistoriskt eller genealogiskt, men som kan vara intressant för andra som är engagerade med socknens historia. Jag kommer därför i möjligaste mån att glöra dessa resultat tillgängliga här i en liten skriftsserie som jag kallar Handlingar om Björnlunda.

  1. 1. Rekonstruktion av sockenkartan 1718, Handlingar om Björnlunda 1, 2021, version 1.01. Rekonstruerad sockenkarta 1718.