Om mig

Michael Lundholm

Jag är född 1959 och aktiv fritidssläktforskare sedan 2001, även om jag började släktforska redan 1971. Jag ägnar mig främst åt stamtavleforskning, men även åt mina egna anor (huvudsakligen från Svealand och södra Norrland). Eftersom jag professionellt ägnar mig åt forskning på Stockholms universitet är det naturligt för mig att lägga samma perspektiv på min släktforskning. Jag är därför särskilt intresserad av kvalitetsfrågor inom släktforskningen. Det gäller särskilt att släktforskning precis som all annan empirisk forskning i princip ska kunna kontrolleras och upprepas av andra forskare.

I Genealogiska Föreningen (GF), är jag idag kassör och redaktör för Svensk Genealogisk Tidskrift. Jag arbetar också med det s.k. Släktforskarseminariet där duktiga släktforskare presenterar släktforskningsresultat inför andra släktforskare och sedan publicerar resultaten i släktforskartidskrifter. Det första seminariet ägde rum 30 januari 2016 och artiklarna från seminariet håller nu på att publiceras i Genealogiska Föreningens publikationer Släkt och Hävd samt Svensk Genealogisk Tidskrift. Nya upplagor av seminariet genomfördes 2017–2020.

Uppdrag i släktforskar- och arkivrörelsen

Utmärkelser

Kontakt

Jag nås enklast via epost: m punkt l punkt lundholm at me punkt com.