Släkten Fruncks äldre led

Om projektet

Jag har under ett antal år ägnat mig åt släkten Frunck. Denna släkt kom ursprungligen från Tyskland och är dokumenterad vid Skultuna mässingsbruk i Västmanland (Skultuna socken, Norrbo härad) första gången 1620. Mitt fokus har varit på vad jag kallat släktens äldre led. Med det har jag avsett de agnatiska avkomlingarna till stamfadern brännugnsmästaren Simon Frunck, som var den som dokumenterades 1620, intill fjärde led. Det innebär en kartläggning av tre generationer efter Simon Frunck samt den tredje generationens barn. I praktiken innebär det en begränsning till de agnatiska ättlingar som fötts före ungefär 1750.

Jag publicerade mina första resultat 2007. Jag trodde då att jag, med några få undantag, hade gjort en ganska definitiv redogörelse för släkten Fruncks äldre led. Omedelbart efter publiceringen fick jag dock ny information av släktforskare som läst min artikel. Det ledde till en avsevärd justering i släktens stamtavla. Denna redovisades 2009.

Jag har fortsatt att få information från olika släktforskare om släkten Fruncks äldre led. Den informationen har i sin tur föranlett ytterligare forskningsinsatser från mig. En första redovisning av detta skedde 2012. Information om släktens äldre led fortsätter dock att komma mig till del och jag tar själv fram nytt material om släkten. Jag planerar därför att under kommande år att publicera ytterligare bidrag till släkten Fruncks äldre led.

Agnatisk stamtavla över släkten Fruncks äldre led

Stamtavlan

Syftet med detta projekt är att underhålla en uppdaterad antavla över släkten Fruncks äldre led. Denna kommer endast att publiceras digitalt.

Från och med version 1.01 tillhandahålls dokumentet i såväl PDF- som EPUB-format. Det senare formatet fungerar bra att läsa på olika slags läsare (som t.ex. med iBooks på iPad) eftersom texten är omflödningsbar. Det leder dock till att begreppet »sida« inte är definierat och man kan alltså inte göra hänvisningar till enskilda sidor i den versionen. Behöver man det rekommenderas istället PDF-versionen där sidbrytningen är låst.

Senaste version ligger alltid överst i listan nedan:

Tidigare publicerat