Släkten Fruncks äldre led

Om projektet

Jag har under ett antal år ägnat mig åt släkten Frunck. Denna släkt kom ursprungligen från Tyskland och är dokumenterad vid Skultuna mässingsbruk i Västmanland (Skultuna socken, Norrbo härad) första gången 1620. Mitt fokus har varit på vad jag kallat släktens äldre led. Med det har jag avsett de agnatiska avkomlingarna till stamfadern brännugnsmästaren Simon Frunck, som var den som dokumenterades 1620, intill fjärde led. Det innebär en kartläggning av tre generationer efter Simon Frunck samt den tredje generationens barn. I praktiken innebär det en begränsning till de agnatiska ättlingar som fötts före ungefär 1750.

Byst på Ragnar Frunck. Foto på Ragnar Frunck.

Bland släktens yngre led är förmodligen järnhandlaren Ragnar Frunck (1896–1983) den mest bemärkte. Företaget Bastuspecialisten som han startade vid pensioneringen 1966 finns fortfarande i Bromma, där finns också bysten till vänster. Konflikten med serietecknaren Joakim Lindengren väckte också viss uppmärksamhet. Ragnar Frunck tillhörde släktens Bjurforsgren. Foto: Bysten författaren samt porträttet Bergne AB Porträttsamling hos Arkivdigital.

Flera Frunck-släkter

Ovan talades om släkten Frunck i bestämd form: en släkt. Det är bruksarbetarsläkten. Namnet har dock tagits upp av andra av olika skäl. Se bl.a. mina artiklar 2017 och 2017 om indelta båtsmän och soldater. Jag har identifierat följande olika släkter Frunck mellan vilka det saknas genealogiska samband:

  1. Bruksarbetarsläkten Frunck härstammande från Simon Frunck i Skultuna, död senast 1669. Den överlägset största släkten. Har Bjurfors-, Tillinge- och Skultuna-grenar samt ytterligare sannolika grenar i Malmö och Stockholm som alla utgrenades under 1700-talet.
  2. Boteå-släkten (båtsmannen Markus Janssons släkt, 1783–1847). Se Lundholm (2017).
  3. Dalby-släkten I (soldaten Johan Karlssons släkt, 1775–1814). Se Lundholm (2018).
  4. Dalby-släkten II (soldaten Anders Frunks släkt, 1793–1852). Se Lundholm (2018).
  5. Dalby-släkten III (soldaten Johan Erik Erikssons släkt, 1822–1888). Se Lundholm (2018).
  6. Bälinge-släkten (soldaten Per August Eriksson släkt, 1873–1945). Se Lundholm (2018).
  7. Vingåkers-släkten (skräddaren Per Perssons släkt, 1840–1878). Artikel under utarbetande.
Projekten nedan handlar uteslutande om bruksarbetarsläkten.

Agnatisk stamtavla över släkten Fruncks äldre led

Stamtavlan

Syftet med detta projekt är att underhålla en uppdaterad antavla över släkten Fruncks äldre led. Denna kommer endast att publiceras digitalt.

Versionerna 1.01–1.08 tillhandahölls i såväl PDF- som EPUB-format, från version 1.09 endast i PDF-format. Det senare formatet fungerar bra att läsa på olika slags läsare (som t.ex. med iBooks på iPad) eftersom texten är omflödningsbar. Det leder dock till att begreppet »sida« inte är definierat och man kan alltså inte göra hänvisningar till enskilda sidor i den versionen. Behöver man det rekommenderas istället PDF-versionen där sidbrytningen är låst.

Senaste version ligger alltid överst i listan nedan:

Tidigare publicerat