Källkritik och källhänvisningar i släktforskningen

Föreläsning om källkritik på Släktforskardagarna i Borås 24–25 augusti 2019

Föreläsning om »Tips för att börja släktforska« på My Heritage 20 september 2020

Föreläsningen ger tips till den som precis ska börja släktforska med fokus på hur man ska tänka källkritiskt.

Källkritik och källhänvisningar. Handbok 11

Handbok 11

För att kunna förstå vad olika källor har att berätta om släktsamband behöver släktforskaren använda de källkritiska reglerna. Hur ska man värdera påståenden i olika källor? När släktforskaren sedan gör påståenden om släktsamband måste grunderna för detta påstående dokumenteras så att andra kan pröva det. Då måste de använda källorna dokumenteras genom tillräckligt noggranna källhänvisningar.

Källkritik och källhänvisningar är temat för för denna handbok som går igenom hur man använder de källkritiska reglerna inom släktforskningen samt hur man kan dokumentera sina källor i olika sammanhang för undvika misstag och fallgropar. Ett komplement till handboken är artikeln om källhänvisningar i släktforskarprogrammet Disgen som publicerades i Diskulogen 114. I det påföljande numret Diskulogen 115 finns en insändardebatt om detta.

Tidigare utgivet

Dessa artiklar har enligt min uppfattning blivit lite obsoleta och jag rekommenderar istället handboken ovan.