Släkterna Behm i äldre tid

Word cloud för Behm

Släktnamnet Behm förekommer i Sverige sedan slutet av 1500-talet. När den borgerliga släktforskningen startade under slutet av 1800-talet villa flera författare på lösa eller helt obefintliga grunderföra samman olika namnbärare till en och samma släkt.

Syftet med detta projekt är att undersöka tre av de lite större släkter som burit namnet Behm. Det är släkterna Behm i Gävle, Nyköping och Linköping som kommer att undersökas, främst under 1600-talet. Inom ramen för undersökningarna har framkommit ytterligare en släkt, nämligen Isak Behms släkt i Österlövsta socken, Olands härad och Öregrund stad.

Kommande artiklar

Tidigare publicerat