Björnlunda, Daga härad

Om projektet

Björnlunda, rekonstruktion av sockenkartan 1718t

Min fädernesläkt härstammar före 1850 främst från Björnlunda socken i Daga härad. Många gårdar/byar är inblandade som Harbro, Berga, Tomta, Väla och Åtterstad. Därför ligger en del av mitt fokus på denna och kringliggande socknar. Min avsikt är att successivt publicera resultaten. Eftersom det är fokus på en hel socken, även om jag inte utför någon total sockeninventering, blir det också en del ströfynd som leder till artiklar med lite olika inriktning. Mer metodorienterat material som kan vara till nytta för andra Björnlunda-forskare görs successivt tillgänglig i en digital skriftserie Handlingar om Björnlunda. Pågående projekt redovisas nedan.

Redan publicerat