Björnlunda, Daga härad

Om projektet

Harbro 1761

Min fädernesläkt härstammar före 1850 från Harbro, Björnlunda socken i Daga härad. Därför ligger en del av mitt fokus på denna och kringliggande socknar. Min avsikt är att successivt publicera resultaten. Eftersom det är fokus på en hel socken, även om jag inte utför någon total sockeninventering, blir det också en del ströfynd som leder till artiklar. Pågående projekt redovisas nedan.

Kommande delprojekt

De brottsliga bröderna Björnlundius

Kyrkoherden Petrus Suenonis Sudermanni (Per Svensson) i Björnlunda, död där 1619, hade förmodligen blivit besviken om han hade fått leva längre. Han, som hade bevistat Uppsala möte 1593, underskrivit dess beslut samt bevistat riksdagarna 1600 och 1602, hade nog inte uppskattat sina söners handlingar.

Av fem kända barn var fyra söner. Tre av dessa söner var i klammeri med rättvisan och två av dem satt i fängelse. De två som var prästvigda använde namnet Björnlundius och blev föremål för hjälpsamma ingripanden av makthavare på högsta nivå. Båda de prästvigda Björnlundierna var dessutom föremål för Riksrådets intresse vid flera tillfällen. Det är dessa två bröder Erik och Hesekiel Björnlundius som ska diskuteras här.

Redan publicerat