Björnlunda, Daga härad

Om projektet

Björnlunda, ekonomisk karta, utsnitt

Min fädernesläkt härstammar före 1850 från Tomta och Harbro, Björnlunda socken i Daga härad. Därför ligger en del av mitt fokus på denna och kringliggande socknar. Min avsikt är att successivt publicera resultaten. Eftersom det är fokus på en hel socken, även om jag inte utför någon total sockeninventering, blir det också en del ströfynd som leder till artiklar. Mer metodorienterat material som kan vara till nytta för andra Björnlunda-forskare görs successivt tillgänglig i en digital skriftserie Handlingar om Björnlunda. Pågående projekt redovisas nedan.

Kommande delprojekt

En jordköp 1654 och en storskiftesförättning 1785: Bidrag till nämndemannen Anders Larssons (1689–1763) släktkrets

En utvidgning av redovisningen av Anders Larssons (1689–1763) släktkrets. Grunden för redovisningen är en brukarlängd för gården Tomta (se bilden nedan).

Brukare Tomta 1655–1790

Brukarlängd baserad på mantalslängderna 1655–1790. Årtalen anger när bonden eller hans änka förekommer i mantalslängderna som brukare. Alla namn och patronym finns i mantalslängderna med undantag för de inom hakparentes. Beteckningarna 1/1, 1/2, 1/4 och 1/8 anger ägar- och/eller brukarandel. Bokstäverna A, B, C och D anger andelarna betcknades i 1785 års skiftesprotokoll. Mörkt orangemarkerat område anger de personer som redovisades i Lundholm (2011), se nedan, och där släktskapen alltså är känd sedan tidigare.

De brottsliga bröderna Björnlundius

Kyrkoherden Petrus Suenonis Sudermanni (Per Svensson) i Björnlunda, död där 1619, hade förmodligen blivit besviken om han hade fått leva längre. Han, som hade bevistat Uppsala möte 1593, underskrivit dess beslut samt bevistat riksdagarna 1600 och 1602, hade nog inte uppskattat sina söners handlingar.

Av fem kända barn var fyra söner. Tre av dessa söner var i klammeri med rättvisan och två av dem satt i fängelse. De två som var prästvigda använde namnet Björnlundius och blev föremål för hjälpsamma ingripanden av makthavare på högsta nivå. Båda de prästvigda Björnlundierna var dessutom föremål för Riksrådets intresse vid flera tillfällen. Det är dessa två bröder Erik och Hesekiel Björnlundius som ska diskuteras här.

Redan publicerat