Karta mellansverige Mellansverige. Färgade cirklar anger var och i vilken generation min antavlas olika trådar slutar. Källa: Atlas över rikes administrativa indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter, Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet kartcentrum, andra upplagan 1992 (sid. 6, 10, 12, 52, 54, 56 och 60).

Kvalitet i släktforskningen säkerställs genom att man publicerar sina resultat och redovisar sina källor så noggrant att andra kritiskt kan granska vad man gjort. Fel kan korrigeras och man kan dessutom få ny information och nya forskningsuppslag när andra släktforskare tagit del av resultaten. Publicering kan man göra på många olika sätt men personligen föredrar jag artikelformatet. I böcker och artiklar får man utrymme att diskutera problem med källor, tolkningar etc. Samtidigt kräver en artikel mer avgränsningar och fokus än vad man får när man har en hel bok till sitt förfogande. Resultaten kan dessutom spridas snabbare.

Jag försöker också på denna webbplats göra min släktforskning tillgänglig. Här finns referenser och länkar till vad jag skrivit vad avser släktforskning och personhistoria. I många fall finns också artiklarna tillgängliga direkt som PDF-filer. Visst material (t.ex. successivt uppdaterade stamtavlor) finns dessutom endast tillgängliga här.

Synpunkter och kommentarer är välkomna. Jag nås lättast via epost: m punkt l punkt lundholm at me punkt com.

Publikationer

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005