Harbro by, Björnlunda 1761


Kvalitet i släktforskningen säkerställs genom att man publicerar sina resultat och redovisar sina källor så noggrant att andra kritiskt kan granska vad man gjort. Fel kan korrigeras och man kan dessutom få ny information och nya forskningsuppslag. Publicering kan man göra på många olika sätt men personligen föredrar jag artikelformatet. I böcker och artiklar får man dessutom utrymme att diskutera problem med källor, tolkningar etc. Jag försöker därför på denna webbplats göra min släktforskning tillgänglig endast på detta sätt. Här finns referenser och länkar till vad jag skrivit vad avser släktforskning och personhistoria.

Synpunkter och kommentarer är välkomna. Jag nås lättast via epost: m punkt l punkt lundholm at me punkt com.

Publikationer

2018

2017

2016

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005